Dnia 24 lutego 2014 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 24 lutego 2014 r. Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych.

Decyzja Centralnej Komisji do spraw stopni i tytułów