Cykl studiów od roku akademickiego 2018/2019
– Kształcenie psychopedagogiczne I – BHP
– Kształcenie psychopedagogiczne II – Praktyki
– Wykład monograficzny z dysc. pokr. I- aktualne unorm. – Metodologia
– Wykład monograficzny  z dysc. pokr. II- klasyczne zasady – Wykład monograficzny z dysc. pokr. III- historia Kościoła
– Wykład monograficzny z teo. prakt. I- miłosierdzie – Wykład monograficzny z teo. prakt. III- teolingwistyczne  aspekty
– Wykład monograficzny z teo. prakt. II- bioetyka – Wykład monograficzny z teo. system. I- prymat Biskupa
– Wykład monograficzny z teo. system. II- Biblia – Wykład monograficzny z teo. system. III- Księga Rodzaju
– Seminarium doktoranckie

 

Cykl studiów od roku akademickiego 2017/2018
– Kształcenie psychopedagogiczne I – Wykład monograficzny z teo. prakt. I- miłosierdzie
– Metodologia – Wykład monograficzny z teo. prakt. II- bioetyka
– Praktyki – Wykład monograficzny  z teo. prakt. III- teolingwistyczne aspekty
– Seminarium doktoranckie – Wykład monograficzny z teo. system. I- prymat biskupa
– Wykład monograficzny z dysc. pokr. I- aktualne unormowania – Wykład monograficzny z teo. system. II- Biblia
– Wykład monograficzny z dysc. pokr. II- klasyczne zasady – Wykład monograficzny z teo. system. III- Księga Rodzaju
– Wykład monograficzny z dysc. pokr. III – historia Kościoła

 

Cykl studiów od roku akademickiego 2016/2017
– Dyscypliny pokrewne I – Szkolenie BHP
– Dyscypliny pokrewne II – Teologia praktyczna II
– Dyscypliny pokrewne III – Teologia praktyczna III
– Kształcenie psychopedagogiczne I – Teologia systematyczna I
– Kształcenie psychopedagogiczne II – Teologia systematyczna II
– Metodologia nauk teologicznych – Teologia systematyczna III
– Praktyki
– Seminarium doktoranckie

 

Cykl studiów od roku akademickiego 2015/2016
– Dyscypliny pokrewne I – Seminarium doktoranckie dla 15-16
– Dyscypliny pokrewne II – Seminarium doktoranckie od 16-17
– Dyscypliny pokrewne III – Teologia praktyczna I
– Kształcenie psychopedagogiczne I – Teologia praktyczna II
– Kształcenie psychopedagogiczne II – Teologia praktyczna III
– Metodologia nauk teologicznych – Teologia systematyczna I
– Praktyki – Teologia systematyczna II
– Szkolenie BHP – Teologia systematyczna III