Rok 2019

1. mgr lic. Andrzej Sochaj – Rozwój kultu religijnego Romów w Polsce w latach 1979 – 2018. Studium dogmatyczno – pastoralne – STRESZCZENIE
data nadania stopnia: 13.06.2019;
promotor: ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. US;
recenzenci: ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – RECENZJA
O. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – RECENZJA


Rok 2017

1. mgr lic. Łukasz Bilski – Muzyka liturgiczna w świetle hermeneutyki ciągłości Josepha Ratzingera/Benedykta XVI – STRESZCZENIE
data nadania stopnia: 27.04.2017;
promotor: ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. nadzw. US;
recenzenci: ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM (Akademia Muzyczna w Gdańsku)         – RECENZJA
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)   – RECENZJA


Rok 2016

1.  mgr lic. Katarzyna Lemek – Katechizacja w (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej w czterdziestoleciu jej istnienia. Studium historyczno-teologiczne – STRESZCZENIE
data nadania stopnia: 11.10.2016,
promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, prof. zw. US; promotor pomocniczy: ks. dr Krzysztof Kantowski;
recenzenci: ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – RECENZJA
ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)    – RECENZJA


Rok 2015

1.  ks. mgr lic. Adrian Put – Posoborowe ruchy odnowy Kościoła w diecezji (zielonogórsko-) gorzowskiej w latach 1971-1998
data nadania stopnia: 14.05.2015; promotor: ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec, prof. zw. US;
recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Pater, prof. zw. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2014

1.  ks. mgr lic. Andrzej Supłat – Tekst literacki w procesie inkulturacji katechetycznej na przykładzie materiałów do nauki religii dla szkół gimnazjalnych
data nadania stopnia: 09.06.2014; promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, prof. zw. US
recenzenci: ks. dr hab. Marian Zając prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2013

1.  ks. mgr lic. Zbigniew Cieszkowski – Paradygmat ducha jako „praeparatio” chrystianologicznej wizji Europy w świetle nauczania Jana Pawła II
data nadania stopnia: 13.03.2013; promotor: ks. dr hab. Jan Radkiewicz
recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

2.  ks. mgr lic. Sebastian Kowal – Modlitwa o uwolnienie w misji Kościoła katolickiego. Studium krytyczno-teologiczne
data nadania stopnia: 06.06.2013; promotor: ks. dr hab. Edward Sienkiewicz, prof. nadzw. US
recenzenci: ks. dr hab. Marek Jagodziński, prof. nadzw. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), ks. prof. dr hab. Henryk Wejman, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)

3.  ks. mgr lic. Zenon Kapłon SDB – Pawłowa idea Słowa na Aeropagu w koncepcji ewangelizacji Jana Pawła II
data nadania stopnia: 12.06.2013; promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, prof. zw. US
recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Szpet (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. prof. dr hab. Henryk Wejman, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)

4.  mgr lic. Piotr Goniszewski – Idea rozproszenia Ludu Bożego w Nowym Testamencie
data nadania stopnia: 17.06.2013; promotor: ks. prof. dr hab. Jan Flis
recenzenci: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, prof. zw. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

5.  mgr lic. Zbigniew Stanuch – Nauka religii w polityce wyznaniowej państwa i w posłudze Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim  w latach 1945-1961
data nadania stopnia: 10.12.2013; promotor: ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. nadzw. US
recenzenci: ks. dr hab. Bernard Kołodziej TChr, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2012

1.  mgr lic. Halina Jodzio – Rdz 14 i jego rola w cyklu o Abrahamie (Rdz 11,27-25,11)
data nadania stopnia: 06.03.2012; promotor: ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. nadzw. US
recenzenci: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, prof. zw. PWT (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. dr hab. Jan Flis, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

2.  ks. mgr lic. Jarosław Grybko – Chrystocentryzm teologii osoby ludzkiej w ujęciu Wincentego Granata
data nadania stopnia: 18.04.2012; promotor: ks. dr hab. Tadeusz Czapiga, prof. nadzw. US
recenzenci: o. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)
ks. dr hab. Janusz Bujak, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

3.  mgr lic. Wioletta Wojtkiewicz – Formy teatralne w katechetycznej posłudze Kościoła
data nadania stopnia: 08.05.2012; promotor: ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. nadzw. US
recenzenci: o. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ, prof. zw. AI (Akademia Ignatianum w Krakowie)
ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2011

1.  ks. mgr lic. Tomasz Zaklukiewicz – Idea nieśmiertelności sprawiedliwych w Księdze Mądrości
data nadania stopnia: 14.10.2011; promotor: ks. dr hab. Jan Flis, prof. nadzw. US
recenzenci: ks. prof. dr hab. Antoni Tronina (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
ks. dr hab. Janusz Lemański, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2010

1.  ks. mgr lic. Janusz Szwiec – Ksiądz Jan Kudera (1872-1943). Życie i działalność
data nadania stopnia: 20.04.2010; promotor: ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec, prof. zw. US
recenzenci: prof. dr hab. Józef Mandziuk, prof. zw. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. nadzw. US (Uniwersytet Szczeciński)

2.  ks. mgr lic. Włodzimierz Olszewski – Chrześcijańskie założenia wychowania do wartości na przykładzie programów wychowawczych szkół katolickich miasta Szczecina
data nadania stopnia: 14.06.2010; promotor: ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. nadzw. US
recenzenci: ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. nadzw. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
ks. prof. dr hab. Henryk Wejman, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)


Rok 2008

1.    o. mgr lic. Roman Rusek OFMCap – Model formacji osób powołanych w oparciu o wskazania Amadeo Cenciniego
data nadania stopnia: 15.05.2008,  promotor: ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. nadzw. US
recenzenci: ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ks. prof. dr hab. Henryk Wejman, prof. zw. US (Uniwersytet Szczeciński)