Program PROM – stypendia dla doktorantów i przedstawicieli kadry akademickiej do 40 roku życia.

Zachęcamy do skorzystania z oferty programu PROM, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na rozwój naukowy.

Dla doktorantów przewidziano stypendia na udział w konferencjach  lub wyjazdy w celu pozyskania materiałów do pracy badawczej/artykułu naukowego.

Kadra akademicka może ubiegać się o środki na wyjazd w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego, a także  w celu udziału w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Więcej informacji na stronie:

http://dsm.usz.edu.pl/prom/

lub pod numerem 91 444 12 08 (Aurelia Mayer)