Oświadczenie dot. przydzielenia publikacji do danej jednostki organizacyjnej

Zarządzeni nr 12/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące przydzielenia publikacji do określonej jednostki organizacyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 12.2013

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2