Kontakt
mgr Bożena Buła – kierownik tel. 91 444 14 57
mgr Jadwiga Lewicka tel. 91 444 14 51
mgr Jolanta Marcjan tel. 91 444 14 51
mgr Malwina Grzesiak tel. 91 444 14 50
mgr Magdalena Śledziewska tel. 91 444 14 56
mgr Krzysztof Wodzyński tel. 91 444 14 58
ks. dr Krzysztof Gorczyński – sekcja Koszalin tel. 94 345 90 22
mgr Małgorzata Brodzińska – sekcja Paradyż tel. 68 382 08 87
Kierownik obiektu
Lucjan Ząbecki tel. 91 444 14 59
Portiernia tel. 91 444 14 53