Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wszystkie prace dyplomowe przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego muszą być sprawdzone w ministerialnym Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
Dotychczasowy system plagiat.pl już nie funkcjonuje i prace nie są w nim sprawdzane.

Jednocześnie informuję iż konta w JSA zakładane są dla promotorów. W celu założenia konta należy złożyć elektronicznie wniosek http://bjk.usz.edu.pl/system-antyplagiatowy/
System antyplagiatowy – Biuro ds. Jakości Kształcenia
www.bjk.usz.edu.pl
Wniosek o założenie konta w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym Wniosek. Prezentacja PLAGIAT W PRACACH DYPLOMOWYCH dr Joanna Szyjewska-Bagińska – pobierz prezentację. Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego – pobierz zarządzenie.