W dniu 18 grudnia 2018 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentowanym przez ks. dr hab. prof. US Kazimierza Dullka a Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – mgr Beatę Leśniak.

Porozumienie daje możliwość współpracy w zakresie edukacji zapewniającej wszechstronny rozwój młodzieży przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb oraz stworzenia możliwości kontynuowania kształcenia na poziomie wyższym, a także dobrego przygotowania do pracy zawodowej.


List intencyjny z Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Szczecinie

W dniu 24 kwietnia br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, w obecności przedstawicieli US, LO I, władz miasta oraz uczniów, podpisany został list intencyjny między Katedrą Italianistyki WT US, reprezentowaną przez: kierownika dra Angelo Rellę, a I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Przekonani, że współpraca służyć będzie uczniom, studentom oraz społeczności Szczecina, strony wyraziły wolę i chęć współpracy w zakresie nauki, kultury, edukacji, współpracy międzynarodowej oraz wymiany polsko-włoskiej. Kolejna szczecińska szkoła dołączyła do projektu „Cały Szczecin mówi po włosku”. Dyrektor LO I Ewa Budziach zadeklarowała, że od przyszłego roku szkolnego liczba klas, w których nauczany jest język włoski zostanie zwiększona. Wiceprezydent Miasta Szczecina Krzysztof Soska podkreślił pozytywne efekty działań Katedry italianistyki nie tylko na płaszczyźnie naukowo-dydaktycznej, ale również kulturalno-społecznej. Dziekan WT Kazimierz Dullak wyraził zadowolenie z licznych działań podejmowanych przez katedrę italianistyki, przyczyniających się do rozwoju zarówno samej katedry jak i całego wydziału. Kierownik Katedry Italianistyki dodał, iż jest przekonanym, że niedługo będziemy świadkami wielu nowych inicjatyw i pomysłów, które skupiać będą zarówno dzieci,  młodzież, jak i studentów oraz nauczycieli całej społeczności Szczecina.