WYDZIAŁOWA RADA SAMORZADU STUDENCKIEGO
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ul. Pawła VI 2 71-459  Szczecin

Kontakt: wrsswtus@gmail.com