Zajęcia na studiach doktoranckich prowadzone wspólnie dla II i III roku studiów
w roku akademickim 2019/2020

semestr zimowy:

 1. Kształcenie psychopedagogiczne (II): Psychologia pastoralna
  – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Sławomir Bukalski, prof. US
 2. Wykład monograficzny z teologii systematycznej (II): Biblia uwikłana w przemoc: problem i współczesne modele rozwiązań biblijno-teologicznych
  – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US

semestr letni:

 1. Wykład monograficzny z teologii praktycznej (II): Bioetyka w dyskursie ekumenicznym
  – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US
 2. Wykład monograficzny z dyscyplin pokrewnych (I): Aktualne unormowania dotyczące dyscypliny sakramentalnej w prawie powszechnym i partykularnym
  – prowadzący zajęcia: ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US

Terminy zajęć na studiach doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

 1. 10.2019 r.
 2. 10.2019 r.
 3. 10.2019 r.
 4. 10.2019 r.
 5. 10.2019 r.
 6. 11.2019 r.
 7. 11.2019 r.
 8. 11.2019 r.
 9. 11.2019 r.
 10. 12.2019 r.
 11. 12.2019 r.
 12. 12.2019 r.
 13. 01.2020 r.
 14. 01.2020 r.
 15. 01.2020 r.

SEMESTR LETNI

 1. 03.2020 r.
 2. 03.2020 r.
 3. 03.2020 r.
 4. 03.2020 r.
 5. 04.2020 r.
 6. 04.2020 r.
 7. 04.2020 r.
 8. 04.2020 r.
 9. 05.2020 r.
 10. 05.2020 r.
 11. 05.2020 r.
 12. 05.2020 r.
 13. 06.2020 r.
 14. 06.2020 r.
 15. 06.2020 r.