Planowane konferencje i sympozja naukowe w roku 2019

Międzynarodowe sympozjum doktorantów nt. „Najnowsze nurty badawcze w teologii moralnej
Termin: 25-27.01.2019, Paradyż
Kontakt: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl

Przygotowanie do małżeństwa w świetle najnowszych regulacji
Termin: maj 2019, Szczecin – Gorzów
Kontakt: ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US kazimierz.dullak@usz.edu.pl

Duchowy wymiar twórczości
Termin: 20.05.2019, Paradyż, WSD
Kontakt: ks. dr hab. Jan Radkiewicz jan.radkiewicz@usz.edu.pl

Międzynarodowe sympozjum doktorantów nt. „Korelacja antropologii teologii moralnej
Termin: 14-16.06.2019, Szczecin – Paradyż
Kontakt: ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US grzegorz.chojnacki@usz.edu.pl

Edukacja, wychowanie i duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań
Termin: 23.11.2019, Koszalin
Kontakt: ks. dr Radosław Mazur,  radoslaw.mazur@usz.edu.pl