Czasopisma – nowe zasady/wymogi

1.    streszczenie artykułu w języku polskim
2.    streszczenie w języku angielskim
3.    słowa kluczowe w języku polskim
4.    słowa kluczowe w języku angielskim
5.    biogram autora i jego adres elektroniczny (e-mail)
6.    objętość artykułu – minimum 0,5 arkusza tj. około 10 stron

Zasady redagowania tekstu artykułu należy zastosować w analogii do wskazań zawartych w „Normach dla publikacji”