W ramach współpracy pomiędzy Katedrą Italianistyki WT US oraz ZSO 4 w Szczecinie w piątek 7 grudnia 2018 w LO 11, dr Diana Del Mastro poprowadzi wykłady pt.: Aspetti simbolici della Maternità nell’arte [Symboliczne aspekty macierzyństwa w sztuce].

Wykłady odbędą się w ramach autorskiego projektu naukowego-dydaktycznego pana dra hab. Angelo Relli dot. języka i kultury włoskiej w szkole (od przedszkola do studentów) pn. Cały Szczecin mówi po Włosku – Lifelong Learning – Lingua e Cultura italiana.

Projekt stworzony we współpracy z Centro Linguistico di Ateneo (Uczelniane Centrum Językowe) Università degli Studi di Bari, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Oświaty Gmina Miasta Szczecin.

Wykłady odbędą się o 8.55, 9.50 i 11.45.

Aspetti simbolici della Maternità nell’arte

Symboliczne aspekty macierzyństwa w sztuce

dr Diana Del Mastro

Gli artisti di tutti i tempi hanno elaborato opere d’arte per riflettere sul tema della bellezza e della complessità della maternità. La lezione intende mostrare come, dalle Veneri paleolitiche al post femminismo passando per la tradizione millenaria della pittura religiosa con le sue inesauribili scene di maternità, la storia dell’arte ha spesso posto al centro la figura della madre.

Artyści wszechczasów opracowali dzieła sztuki, by zastanowić się nad tematem piękna i złożonością macierzyństwa. Lekcja ta ma pokazać, że od paleolitu po miejsce feminizmu w historii, przechodząc przez tysiącletnią tradycję malarstwa religijnego z niewyczerpanymi scenami macierzyństwa, historia sztuki często umieszczała figurę matki w centrum.

W ramach współpracy pomiędzy Katedrą Italianistyki WT US oraz ZSO 4 w Szczecinie w piątek 30 listopada 2018 w LO 11, mgr Gennaro Valentino poprowadzi wykłady pt.: Fuori i nazisti: dall’indipendenza partenopea a quella polacca. Le quattro giornate di Napoli e il collasso del governatorato generale polacco. [Poza nazistami: od niepodległości neapolitańskiej do polskiej. Cztery dni Neapolu i upadek Generalnego Gubernatorstwa Polskiego].

Wykłady odbędą się w ramach autorskiego projektu naukowego-dydaktycznego pana dra hab. Angelo Relli dot. języka i kultury włoskiej w szkole (od przedszkola do studentów) pn. Cały Szczecin mówi po Włosku – Lifelong Learning – Lingua e Cultura italiana.

Projekt stworzony we współpracy z Centro Linguistico di Ateneo (Uczelniane Centrum Językowe) Università degli Studi di Bari, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Oświaty Gmina Miasta Szczecin.

Wykłady odbędą się o 8.55, 9.50 i 11.45.

Poza nazistami: od niepodległości neapolitańskiej do polskiej. Cztery dni Neapolu i upadek Generalnego Gubernatorstwa.

Fuori i nazisti: dall’indipendenza partenopea a quella polacca. Le quattro giornate di Napoli e il collasso del Governatorato Generale.

mgr Gennaro Valentino

W XX wieku nazistowski totalitaryzm wyrządził najwięcej krzywd ludzkości. Powstania przeciwko hitlerowskim okupantom rozpoczynają się we Włoszech w 43 roku, dokładnie w Neapolu, zapamiętane jako „cztery dni Neapolu”. W tym samym roku, w kwietniu, w Polsce, naziści zaczną deportować pozostałych Żydów do stolicy, prowokując powstanie w getcie warszawskim, będącym preludium do tego, co będzie wielkim „Powstaniem Warszawskim”. Lekcja prześledzi i przybliży dwuletni okres polsko-włoskich starć antyhitlerowskich, koncentrując się na Neapolu i Warszawie, dwóch miastach, których łączy silna wola niepodległości.

Nel XX secolo il totalitarismo nazista ha commesso le più impensabili stragi umane.  I moti di insurrezione contro gli occupanti nazisti in Italia iniziano nel ’43, a Napoli, con quelle che si ricordano come „le quattro giornate di Napoli”. Lo stesso anno, in aprile, in Polonia i nazisti cominciano a deportare gli ebrei rimasti nella capitale, provocando la rivolta del ghetto di Varsavia, preludio di quella che sarà la grande „Rivolta di Varsavia”. La lezione ripercorre questo biennio di scontri antinazisti italo-polacchi, concentrandoci su Napoli e Varsavia, entrambe legate da una forte volontà di indipendenza.

 

Włoska kultura dla studentów LO nr 1 w Szczecinie

W ramach projektu naukowego-dydaktycznego pt. Cały Szczecin mówi po Włosku – Lifelong Learning – Lingua e Cultura italiana, dr Diana Del Mastro i mgr Gennaro Valentino z Katedrą Italianistyki WT US, we wtorek 24 kwietnia, poprowadzą dla studentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie wykłady pt.: Marco Polo un globtrotter antelitteram i La Reggia di Caserta: la più grande residenza reale del mondo.

Wykłady odbędą się w ramach autorskiego projektu naukowego-dydaktycznego pana dr hab. Angelo Relli dot. języka i kultury włoskiej w szkole (od przedszkola do studentów). Projekt stworzony we współpracy z Centro Linguistico di Ateneo (Uczelniane Centrum Językowe) Università degli Studi di Bari, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Oświaty Gminy Miasta Szczecin.
Wykłady odbędą się od godz. 12.00 w Auli LO1 na Aleja Piastów 12

  • Włoski design: czyli przedmioty, które tworzyły historię Włoch XX wieku. 13.04.2018 r. godz. 8.55, 9.50 i 11.45
  • W ramach współpracy pomiędzy Katedrą Italianistyki WT US oraz ZSO 4 w Szczecinie, w piątek 13 kwietnia w LO 11, dr Andrea Schembari, poprowadzi wykłady pt.: L’Italia del design: radio, caffettiere, automobili e altri oggetti che hanno fatto la storia del Novecento italiano – Włoski design: radia, ekspresy do kawy, samochody i inne przedmioty, które tworzyły historię Włoch XX wieku.Włoski design: czyli przedmioty, które tworzyły historię Włoch XX wieku. 13.04.2018 r. godz. 8.55, 9.50 i 11.45Wykłady odbędą się w ramach autorskiego projektu naukowego-dydaktycznego pana dra hab. Angelo Relli dot. języka i kultury włoskiej w szkole (od przedszkola do studentów) pn. Cały Szczecin mówi po Włosku – Lifelong Learning – Lingua e Cultura italiana.Projekt stworzony we współpracy z Centro Linguistico di Ateneo (Uczelniane Centrum Językowe) Università degli Studi di Bari, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Oświaty Gmina Miasta Szczecin.

    Wykłady odbędą się o 8.55, 9.50 i 11.45.

 

Wykład w ramach projektu „Cały Szczecin mówi po Włosku – Lifelong Learning – Lingua e Cultura italiana”. Dr Diana Del Mastro „Marco Polo e la globalizzazione – Marco Polo i globalizacja”. 23.03.2018 r.

W ramach współpracy pomiędzy Katedrą Italianistyki WT US oraz ZSO 4 w Szczecinie w piątek 23 marca w LO 11, dr Diana Del Mastro poprowadzi wykłady pt.: Marco Polo e la globalizzazione – Marco Polo i globalizacja.

Wykłady odbędą się w ramach autorskiego projektu naukowego-dydaktycznego pana dra hab. Angelo Relli dot. języka i kultury włoskiej w szkole (od przedszkola do studentów) pn. Cały Szczecin mówi po Włosku – Lifelong Learning – Lingua e Cultura italiana.

Projekt stworzony we współpracy z Centro Linguistico di Ateneo (Uczelniane Centrum Językowe) Università degli Studi di Bari, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Oświaty Gmina Miasta Szczecin.

Wykłady odbędą się o 8.55, 9.50 i 11.45.

Wykład w ramach projektu „Cały Szczecin mówi po Włosku – Lifelong Learning – Lingua e Cultura italiana”. 16.03.2018 r.

W ramach współpracy pomiędzy Katedrą Italianistyki WT US oraz ZSO 4 w Szczecinie w piątek 16 marca w LO 11 – ZSO nr 4 – w Szczecinie, dr Marino A. Balducci, poprowadzi wykłady pt.: I mostri nella Divina Commedia – Potwory w Boskiej Komedii.

Wykłady odbędą się w ramach autorskiego projektu naukowego-dydaktycznego pana dra hab. Angelo Relli dot. języka i kultury włoskiej w szkole (od przedszkola do studentów) pn. Cały Szczecin mówi po Włosku – Lifelong Learning – Lingua e Cultura italiana.

Projekt stworzony we współpracy z Centro Linguistico di Ateneo (Uczelniane Centrum Językowe) Università degli Studi di Bari, Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziałem Oświaty Gmina Miasta Szczecin.

Wykłady odbędą się o 8.55, 9.50 i 11.45.

Włoski wykład pt. La Reggia di Caserta . Ferdinando di Borbone e la residenza reale piu’ grande al mondo – Pałac Królewski w Casercie. Ferdynand VI największa królewska rezydencja na świecie. 09.03.2018

W ramach współpracy pomiędzy Katedrą Italianistyki WT-US z ZSO nr 4 w Szczecinie, dzisiaj w LO nr 11, mgr Gennaro Valentino, będzie prowadzić wykład pt.: La Reggia di Caserta . Ferdinando di Borbone e la residenza reale piu’ grande al mondo – Pałac Królewski w Casercie. Ferdynand VI największa królewska rezydencja na świecie.
Zajęcia odbędą się w ramach autorskiego projektu naukowego-dydaktycznego pana dra hab. Angelo Rella „Cały Szczecin mówi po włosku”. dt. języka i kultury włoskiej w szkole (od przedszkola do studentów) pt. Cały Szczecin mówi po Włosku – Lifelong Learning – Lingua e Cultura italiana.

Data: 09.03.2018, godzina: 10.00 – 10.45 oraz 11.00 – 11.45.

Projekt we współpracy z: Centro Linguistico di Ateneo (Uczelniany Centrum Językowy) Università degli Studi di Bari, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydział Oświaty Gmina Miasta Szczecin.