• II Letni Koncert Uniwersytecki
  21 czerwca Chór Uniwersytetu Szczecińskiego zainauguruję trasę koncertową II Letniego Koncertu Uniwersyteckiego.
  Tak jak przy I edycji chór US wystąpi pod batutą światowej gwiazdy – słynnego brytyjskiego kontratenora i dyrygenta – specjalisty od muzyki dawnej – prof. Paula Esswooda, który jednocześnie pełni zaszczytną rolę dyrektora artystycznego cyklu koncertów.

  Chórowi US towarzyszyć będzie orkiestra z Torunia – Cappella Thoruniensis – składająca się ze znakomitych muzyków i specjalizująca się również w muzyce dawnej. Partie solowe zaśpiewają: Aldona Bartnik, Lucyna Boguszewska, Paweł Wolski oraz Jarosław Kitala.

  Podczas koncertów usłyszymy m.in Mszę Nelsońską J. Haydna.

  Plan koncertów

  21 czerwca (czwartek), godz. 19:00
  Kościół pw. Świętego Krzyża w Szczecinie, ul. Wieniawskiego 4
  Bilety w cenie 20 zł można nabyć na stronie bilety.fm

  22 czerwca (piątek), godz. 19:00
  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim
  Bilety w cenie 13 zł ulgowy / 20 zł normalny

  23 czerwca (sobota), godz. 20:00
  Amfiteatr w Morzyczynie
  Inauguracja Miedwiańskiego Lata „W harmonii z Miedwiem”
  Wstęp wolny

  24 czerwca (niedziela), godz. 17:00
  Kolegiata Św. Mikołaja w Wolinie
  Wstęp wolny

Katedra Italianistyki WT US oraz Akademia Sztuki w Szczecinie zapraszają na KONCERT OPEROWY

Katedra Italianistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademia Sztuki w Szczecinie w ramach III Międzynarodowej Konferencji RELIGIO. Interiorità ed esteriorità zapraszają na  KONCERT OPEROWY. Szczecin, 13.06.18  – godz. 19:00, Akademia Sztuki – Ogród Zimowy  – Pałac pod Globusem, Plac Orła Białego 2

Program koncertu: 

Irina PaliwodaFortepian
 Agata Rawska
1. Vedrai carino – aria z opery Don Giovanni, W.A. Mozart
2. Voi che sapete – aria z opery Le nozze di figaro, W.A. Mozart
3. Quia respexit  – aria z opery Magnificat, J.S. Bach 

Karolina Misiorek
1. Una donna – aria Despiny z II aktu opery Così fan tutte, W.A. Mozart
2. Un cenno leggiadretto – aria Atalanty z opery Xerxes,  G.F. Haendel
3. Siren – aria z 12 Romances, op.21, S. Rachmaninov  

 Michał Komorek
1. Vittoria mio core – G.Carissimi
2. No no non si speri – aria ze zbioru Cantate da camera, G. Carissimi
3. Come raggio di sol – A. Caldara

Joanna Świłpa
1. Non ha ragione ingrato – aria Dydony z opery Didone abbandonata, Domenico Sarri
2. Stizzoso mio Stizzoso – aria Serpiny z opery La Serva Padrona, G.B. Pergolesi
3. Z Erotyków – pieśń Mieczysława Karłowicza

 • Katedra Italianistyki WT US zaprasza na międzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową nt. „Religio. Intymność i zewnętrzność”. 12-13.06.2018, Wydział Teologiczny US

  W ramach współpracy międzynarodowej z uczelnia partnerską Uniwersytetem w Foggi, po raz trzeci Katedra Italianistyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego i Dipartimento di Studi Umanistici Uniwersytetu w Foggii, organizują w dniach 12-13 czerwca 2018, międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną  „Religio. Interiorità ed esteriorità. Intymność i zewnętrzność”.

           Zgodnie z artykułem 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka „każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii […] oraz wolność demonstrowania, zarówno w izolacji, jak i we wspólnocie, zarówno publicznej, jak i prywatnej, własnej religii lub wiary w nauczanie, praktykę, kult i przestrzeganie obrzędów”. Celem konferencji jest zatem interdyscyplinarne spojrzenie na wiarę jako akt intymny, który może pozostawać  niepoznany (prywatny) lecz może także stanowić  moment publicznej wypowiedzi (wymiar społeczno-polityczny), swoisty manifest religijności.

  Perspektywa prezentowanych badań (synchroniczna lub diachroniczna) obejmuje aspekty filozoficzne, medialne, teologiczne, społeczne, literackie, antropologiczne, pedagogiczne oraz historyczno-artystyczne. W konferencji weźmie udział 29 prelegentów, w tym 13 z Uniwersytetu w Foggi oraz 16 prelegentów z US.

  Konferencję objęto patronatem Prezydenta Miasta Szczecina oraz patronatem Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

  Data: 12-13 czerwiec 2018
  Miejsce: Sala 205 – Wydział Teologiczny – ul. Pawła VI, 2
  Info:  religio.conferenza@gmail.com

  Program konferencji,   Manifesto solo titolo

List intencyjny z Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Szczecinie

W dniu 24 kwietnia br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, w obecności przedstawicieli US, LO I, władz miasta oraz uczniów, podpisany został list intencyjny między Katedrą Italianistyki WT US, reprezentowaną przez: kierownika dr hab. Angelo Rellę, a I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Przekonani, że współpraca służyć będzie uczniom, studentom oraz społeczności Szczecina, strony wyraziły wolę i chęć współpracy w zakresie nauki, kultury, edukacji, współpracy międzynarodowej oraz wymiany polsko-włoskiej. Kolejna szczecińska szkoła dołączyła do projektu „Cały Szczecin mówi po włosku”. Dyrektor LO I Ewa Budziach zadeklarowała, że od przyszłego roku szkolnego liczba klas, w których nauczany jest język włoski zostanie zwiększona. Wiceprezydent Miasta Szczecina Krzysztof Soska podkreślił pozytywne efekty działań Katedry italianistyki nie tylko na płaszczyźnie naukowo-dydaktycznej, ale również kulturalno-społecznej. Dziekan WT Kazimierz Dullak wyraził zadowolenie z licznych działań podejmowanych przez katedrę italianistyki, przyczyniających się do rozwoju zarówno samej katedry jak i całego wydziału. Kierownik Katedry Italianistyki dodał, iż jest przekonanym, że niedlugo będziemy świadkami wielu nowych inicjatyw i pomysłów, które skupiać będą zarówno dzieci,  młodzież, jak i studentów oraz nauczycieli całej społeczności Szczecina.

Strategic Partnerships dla Katedry Italianistyki WT-US | Erasmus+

Praktyki dla studentów, staże, kursy kwalifikacyjne, tak ma wyglądać współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego z Biblioteka wojewódzką w Foggi, we Włoszech. Umowa, dzięki której instytucje rozpoczną współprace, została podpisana w marcu przez koordynatorów projektu tj. dr hab. Angelo Relle (koordynatora na kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, na Wydziale Teologicznym), oraz Viviane Cisternino (koordynatora po stronie włoskiej). Dzięki międzynarodowej współpracy z Biblioteka w Foggi Uniwersytet Szczeciński zbliżać się będzie do tej właśnie rzeczywistości otwierając nowe możliwości studentom, również poza granicami naszego kraju.

Celem nowo podpisanej umowy jest współpraca w zakresie bibliotekoznawstwa. Studenci, którzy wezmą udział w projekcie będą mogli zgłębić swoją wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, w zakresie organizacji, administracji, oraz kierowania instytucją biblioteki. Nabędą praktycznych umiejętności z zakresu organizacji zbiorów bibliotecznych, zasad doboru materiałów oraz ich gromadzenia i uzupełniania. Wezmą także udział w realizowanym we współpracy z Książnicą Pomorską projekcie, którego uwieńczeniem będzie październikowa wystawa w siedzibie szczecińskiej biblioteki. Wystawa odbędzie się w ramach obchodów XVIII Tygodnia Języka Włoskiego na Świecie.

Umowa z Biblioteca Provinciale di Foggia

I Dzień Badań włoskich na Świecie Inicjatywa naukowa promowana przez Włoskie Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych

W ramach I Dnia Badań włoskich na świecie, Katedra Italianistyki Wydziału Teologicznego we współpracy z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, organizuje wykład otwarty pt.  Widzialny Wszechświat i Niewidzialny Wszechświat, który wygłosi dr Vincenzo Salzano z Zakładu Kosmologii i Teorii Grawitacji

Uroczystego otwarcia dokonają: dr hab. Angelo Rella, Kierownik Katedry Italianistyki, oraz prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski, Lider Szczecińskiej Grupy Kosmologicznej i Kierownik Zakładu Kosmologii i Teorii Grawitacji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Projekt promowany jest przez Włoskie Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań naukowych.

Data: Pn 16 Kwi 2018, Godzina: 12:00 Miejsce: Aula Wydzialu Teologicznego, ul. Pawła VI 2
Organizatorzy : Katedra Italianistyki i Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Wstęp : wolny
———————————————————————————————————
Iniziativa Scientifica promossa dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
I Giornata della Ricerca italiana nel mondo

Nell’ambito della I Giornata della Ricerca italiana nel mondo, il Dipartimento di italianistica della Facoltà di Teologia – in collaborazione con l’Istituto di Fisica – Facoltà di Matematica e Fisica,  organizza una lezione aperta dal titolo L’Universo visibile e l’Universo invisibile tenuta dal dr Vincenzo Salzano – Cattedra di Cosmologia e Teoria Gravitazionale US.

Introducono la giornata il dr hab. Angelo Rella, Direttore del Dipartimento di Italianistica e il prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski, Direttore del Gruppo Cosmologico di Stettino e Direttore della Cattedra di Cosmologia e Teoria Gravitazionale dell’Università di Stettino.

L’iniziativa scientifica è promossa dall’Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca.

Informazioni: Data: Lun 16 Apr 2018, Orario: ore 12:00, Luogo: Aula Facoltà di Teologia, ul. Pawła VI 2, Organizzato da : Dipartimento di Italianistica, In collaborazione con : Istituto di Fisica Università di Stettino, Ingresso : Libero

Plakat – I Dzien Badan Wloskich na Swiecie