Katedra Italianistyki
pokój nr 209 i 210
Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Szczecińskiego